NAUDOJIMOSI KELIAUTOJAMS.LT SVETAINE TAISYKLĖS IR SALYGOS.

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS ŠIA SVETAINE, JŪS, KAIP LANKYTOJAS, VARTOTOJAS, NARYS, KLIENTAS TURITE PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS IR TAISYKLES. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS SĄLYGOMIS IR TAISYKLĖMIS, ŠIA SVETAINE JŪS NAUDOTIS NEGALITE.

NARŠYDAMI ŠIOJE SVETAINĖJE AR NAUDODOAMIESI SVETAINĖS PASLAUGOSMIS, JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU SVETAINĖS TAISYKLĖMIS IR SĄLYGOMIS IR, KAD TAI YRA SUTARTIS TARP JŪSŲ IR LIETUVIAIKELIUAJ.LT

SVETAINĖS APRAŠYMAS
keliautojams.lt internetinė svetainė, teikia informaciją ir naujienas apie keliones, poilsį ir viską kas susiję su turizmu. O taip pat tai internetinis katalogas, skatinantis ir siekiantis, kad visi verslai susiję su kelionėmis ir poilsiu ir turizmu būtų randami šioje svetainėje.

keliautojams.lt svetainės lankytojas, nepaisant to, ar jis užsiregistravęs, ar ne, laikomas svetainės „naudotoju“. Kai asmuo fizinis ar juridinis užsiregistruoją ir susikurią paskyrą, tada jis laikomas „nariu“.

Naudotojas ir (arba) narys pripažįsta ir sutinka, kad svetainėje teikiamos ir prieinamos paslaugos, į kurias gali būti įtrauktos kai kurios mobiliosios programos ir kad šios programos gali būti prieinamos įvairiose socialinių tinklų svetainėse ir daugelyje kitų platformų bei atsisiunčiamų programų, yra tinklalapio „keliautojams.lt“ nuosavybė. Savo nuožiūra „keliautojams.lt“ portalo administratorius gali pasiūlyti papildomų svetainės paslaugų ir (arba) produktų arba atnaujinti, modifikuoti ar peržiūrėti bet kurį esamą turinį ir Paslaugas, o šis Susitarimas taikomas visoms papildomoms Paslaugoms ir (arba) produktams ir visoms atnaujintoms, modifikuotoms ar pataisytoms Paslaugoms, išskyrus atvejus, kai nenurodyta kitaip. „keliautojams.lt“ administratorius pasilieka teisę atšaukti ir nutraukti bet kurios iš minėtų paslaugų ir (arba) produktų pasiūlą. Jūs, kaip galutinis vartotojas ir (arba) narys, pripažįstate ir sutinkate, kad „keliautojams.lt“ neatsako už bet kokius Paslaugų ir (arba) produktų naujinimus, pakeitimus, pataisymus, sustabdymą ar nutraukimą. Jūsų nuolatinis teikiamų Paslaugų naudojimas po to, kai paskelbiami visi naujinimai ir (arba) pakeitimai, reiškia, kad sutinkate su tokiais atnaujinimais ir (arba) pakeitimais, todėl jūs turėtumėte dažnai peržiūrėti šią Sutartį, kad užtikrintumėte, jog žinote visas šiuo metu galiojančias sąlygas ir politiką.

Jei nesutinkate su atnaujintomis, peržiūrėtomis ar modifikuotomis sąlygomis, turite nedelsdami nutraukti teikiamų Paslaugų naudojimą.

Be to, vartotojas ir (arba) narys supranta, pripažįsta ir sutinka, kad siūlomų paslaugų ar prekių skelbimų turinys yra toks koks yra ir, kad „keliautojams.lt“ administratorius nors ir visomis išgalėmis prižiūri, tačiau neprisiima jokios atsakomybės už skelbimų turinį.

REGISTRACIJA
Norėdami užsiregistruoti ir tapti svetainės „nariu“, turite būti ne jaunesni nei 18 metų.

Kai užsiregistruojate, „keliautojams.lt“ svetainė gali rinkti informaciją, pvz., jūsų vardą, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, pramonę ir asmeninius interesus. Savo paskyros informaciją galite redaguoti bet kuriuo metu.

Užsiregistravęs narys pripažįsta, supranta ir sutinka:

 • Pateikti teisingą, aktualią ir išsamią informaciją apie save, o taip pat savo verslo skelbime kaip to gali reikalauti duomenų registravimo procesas.
 • Atnaujinti profilio informaciją, siekiant išlaikyti jos tikslumą.
 • Jei kas nors sąmoningai pateikia klaidingo, neteisingo, netikslaus ar neišsamiai siekiant suklaidinti tinklalapio administratorių ar tinklalapio lankytojus, „keliautojams.lt“ turės pakankamai pagrindo ir teisių sustabdyti narystę ir pašalinti narį bei jo skelbimą (-us) iš „keliautojams.lt“ tinklalapio. O taip pat, uždrausti naują registraciją ir tolesnio bendradarbiavimo su „keliautojams.lt“

PRIVATUMO POLITIKA
Kiekvieno nario registracijos duomenys ir kita asmeninė informacija griežtai saugoma pagal „keliautojams.lt“ privatumo politiką ir kaip to reikalauja BDAR (visą privatumo politiką žr. adresu https://wwww.keliautojams.lt/?page_id=3/).

NARIO PASKYRA , VARTOTOJO VARDAS, SLAPTAŽODIS IR SAUGA
Kai sukuriate paskyrą, esate vienintelis įgaliotas paskyros naudotojas. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio išsaugojimą ir neatskleidimą, o ir už visus veiksmus, kurie vyksta jūsų paskyroje. Jūsų prisiimate atsakomybę už bet kokį nario (- ų), kuris (- ie) turi prieigą prie jūsų paskyros informacijos, pateikimą ir veiksmą paskyroje. Pastebėjus, kad jūsų paskyra ar slaptažodis yra neteisėtai prieinami ar naudojami, ar pastebėjus bet kokį kitą saugos pažeidimą, jūsų pareiga – nedelsiant pranešti „keliautojams.lt“ administratoriui.

„keliautojams.lt“ neatsako už bet kokius nuostolius ir (arba) žalą, atsiradusius dėl šio sąlygų nesilaikymo.

ELGESYS
Jūs, kaip svetainės naudotojas ar narys, pripažįstate, suprantate ir sutinkate, kad visa informacija, tekstas, programinė įranga, duomenys, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, pranešimai, žymos ar bet koks kitas turinys, nesvarbu, ar jis yra viešai ar privačiai skelbiamas ir/ar perduodamas, yra individuali Fizinio ar Juridinio asmens, iš kurio kilęs turinys, atsakomybė. Trumpai tariant, tai reiškia, kad jūs esate atsakingi už bet kokį ir visą turinį, paskelbtą, įkeltą, išsiųstą el. paštu, perduotą ar kitaip pateiktą naudojantis „keliautojams.lt“ svetainės paslaugomis, todėl „keliautojams.lt“ negarantuoja tokio turinio tikslumo, vientisumo ar kokybės. Aiškiai suprantate, kad naudojantis svetainės Paslaugomis, jums gali būti daromas poveikis turinio pateikime, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias paskelbto turinio klaidas ar neveikimą ir (arba) bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl bet kokio „keliautojams.lt“ svetainėje paskelbto, išsiųsto, perduoto ar kitaip prieinamo turinio naudojimo.

Be to, jūs sutinkate nenaudoti „keliautojams.lt“ svetainės siekiant tokių tikslų bet neapribojant kaip:

 1. Įžeidžiančių el. laiškų siuntimas, bet kokio turinio perdavimas ar pateikimas, kuris laikomas neteisėtu, žalingu, grasinančiu, įžeidžiančiu, priekabiaujančiu, vulgariu, nešvankiu, šmeižikišku, rasistiniu, etniniu ar kėsintųsi į kito asmens privatumą.
 2. Apsimesti bet kuriuo asmeniu ar subjektu, melagingai palikti atsiliepimus, melagingai nurodyti savo tapatybę ar kitaip klaidinti ir kenkti tinklalapio lankytojams, nariams ir „keliautojams.lt“ reputacijai.
 3. Antraščių ar pavadinimų arba kitoks turinio, į kurį jūs neturite jokios teisės ir su kuriuo neturite jokių sutarčių ar ryšių klastojimas;
 4. Siųsdami, skelbdami ar kitaip siūlydami bet kokią neprašytą ar neleistiną reklamą, reklamines skrajutes, „šlamštą“ ar bet kokią kitą prašymo/pasiūlymo formą, išskyrus tas sritis, kurios galėjo būti skirtos tokiam tikslui;
 5. Bet kokio šaltinio, kuriame gali būti programinės įrangos virusas ar kitas kompiuterio kodas, bet kokių failų ir (arba) programų, sukurtų trukdyti, naikinti ir (arba) riboti bet kokios kompiuterinės programinės įrangos, aparatūros ar telekomunikacijų įrangos veikimą, įkėlimas, registravimas, siuntimas;
 6. Sutrikdyti įprastą duomenų perdavimo srautą arba veikti taip, kad tai neigiamai paveiktų kitų naudotojų ar narių galimybes naršyti realiuoju laiku;
 7. Trukdyti arba trikdyti „keliautojams.lt“, aptarnaujanti serverį ir (arba) tinklus, kurie gali būti prijungti arba susiję su svetaine, įskaitant bet kokios įrenginio programinės įrangos ir (arba) įprastinės įrangos naudojimą.
 8. Persekioti arba kitaip priekabiauti prie kito asmens.
 9. Bet kokių asmens duomenų, susijusių su bet kuriuo kitu nariu ar naudotoju, surinkimas ar saugojimas.
 10. Čia „keliautojams.lt“ pasilieka teisę iš anksto peržiūrėti, atsisakyti talpinti ir (arba) panaikinti bet kokį tinklalapyje esanti turinį. Be to, pasilieka teisę pašalinti bet kokį turinį, kuris būtų laikomas įžeidžiančiu kitiems lankytojams, naudotojams ir (arba) nariams.


DĖL TURINIO PATEIKIMO IR PUBLIKAVIMO TINKLALAPYJE
„keliautojams.lt“ turinys yra patalpintas lankytojo arba nario, arba patalpintas pačio administratoriaus per viešai prieinamas paieškos priemones ir jei tai leidžia BDAR įstatymas. „keliautojams.lt“ nepretenduoja į bet kurio lankytojo, nario ar vartotojo pateikto turinio nuosavybę, tačiau leidžia įtraukti ir pats įtraukia tokį turinį į svetinę kai tam neprieštarauja BDAR. Todėl tinklalapyje patalpinę bet kokį turinį jūs suteikiate teisę ir leidžiate:

 1. viešai rodyti minėtą turinį mūsų tinklalapyje, skirta tik tam, kad būtų pateikta ir reklamuojama konkreti sritis, į kurią šis turinys buvo įdėtas ir (arba) pateiktas peržiūrėti. Taip pat platinti per savo ir partnerių kanalus, dauginti, modifikuoti, pritaikyti turinį, tačiau nekeičiant jo iš esmės. Šis leidimas suteikiamas tol, kol esate „keliautojams.lt“ tinklapio narys, ir nutraukiamas tuo metu, kai nusprendžiate nutraukti savo narystę.

ATSILIEPIMAI INTERNETO SVETAINĖJE
„keliautojams.lt“ suteikia galimybę mūsų vartotojams ir nariams pateikti atsiliepimus prie skelbimų bei straipsnių. Pateikdami atsiliepimus/apžvalgas, prie kurių galima pridėti nuotraukas, pasiūlymus, rekomendacijas, padėkas ir kt. pripažįstate ir sutinkate, kad:

 1. Jūsų atsiliepimuose nėra jokios konfidencialios ar patentuotos informacijos;
 2. „keliautojams.lt“ tinklalapis neatsako arba neįsipareigoja užtikrinti asmens palikusio atsiliepimą konfidencialumo, bei turinio susijusį su bet kokiais atsiliepimais (nors dalys viską, kad atsiliepimai būtų tolerantiški bei patikimi);
 3. „keliautojams.lt“ turi teisę patvirtinti arba nepatvirtinti atsiliepimus, kaip jiems atrodo tinkama;
 4. Visi pateikti atsiliepimai automatiškai tampa vienintele „keliautojams.lt“ nuosavybe;
 5. „keliautojams.lt“ neprivalo nei kompensuoti, nei kaip kitaip atlyginti susidariusią žalą su iš atsiliepimais susijusios srities.

ŽALOS ATLYGINIMAS
Visi vartotojai ir (arba) nariai supranta ir sutinka, kad „keliautojams.lt“ administratorius, darbuotojai, nėra ir negali būti atsakingi už bet kokią tinklalapyje netiksliai pateikta informaciją, taip pat nėra ir negali būti atsakingi už svetainėje paskelbtų prekių ar paslaugų atlikimo kokybę ar sutarties visą ar dalinį nevykdymą. Todėl nėra įpareigoti ir neatlygins jokios žalos susijusios su šiais veiksniais.
O taip pat, „keliautojams.lt“ neatsako už serverio sutrikimus, tinklalapio neveikimą (kai tinklalapio administratorius to suvaldyti negalėjo) ir su iš to narių ar ir lankytojų patirtą žalą. Todėl atlyginti žalos nėra įpareigotas.

MODIFIKACIJOS
„keliautojams.lt“ pasilieka teisę bet kuriuo metu, kai mano esant tinkama, laikinai ar visam laikui keisti, pašalinti tam tikrą puslapį ar kategoriją, ar arba bet kurią jos dalį iš anksto apie tai nepranešus. Be to, mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už tokį Paslaugų ar jų dalių pakeitimą, sustabdymą ir (arba) nutraukimą.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS
Kaip registruotas „keliautojams.lt“, vartotojas galite pašalinti savo paskyrą, išreiškę tokį norą el. paštu info@keliautojams.lt.

Kaip narys sutinkate, kad „keliautojams.lt“ be išankstinio raštiško įspėjimo gali sustabdyti, nutraukti ir (arba) apriboti jūsų paskyrą ir prieigą prie bet kurių iš mūsų Paslaugų. Sutarties nutraukimo, sustabdymo ir (arba) prieigos apribojimo priežastis apima, bet neapsiriboja:

 1. Dėl bet kurio prieš tai įvardinto susitarimo pažeidimo „keliautojams.lt“ tinklalapyje;
 2. Teisėsaugos ar kitų vyriausybinių agentūrų prašymu;
 3. Dėl „keliautojams.lt“ paslaugų arba bet kurios jų dalies nutraukimo, pakeitimo;
 4. Dėl netikėtų techninių ar saugumo klausimų ir (arba) problemų;
 5. Dėl bet kokio ilgesnio neveiklumo laikotarpio;
 6. Dėl bet kokio jūsų dalyvavimo bet kokioje apgaulingoje ar neteisėtoje veikloje; 
 7. Dėl bet kokių susijusių mokesčių, kuriuos galite būti skolingi už „keliautojams.lt“ narystės paslaugas, nemokėjimas.

Be to, jūs sutinkate, kad dėl jūsų paskyros panaikinimo, sustabdymo mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai kitai trečiajai šaliai.

REKLAMA
Siekdami didesnio matomumo savo paslaugai ar prekei, nariai skelbimą gali reklamuoti, o taip pat patalpinti reklamjuostę ir kt.
„keliautojams.lt“ atidžiai prižiūri, kad reklama būtų patikima, tačiau negali tu visiškai užtikrinti.
Tad, bet koks sandėris susijęs su prekių ar paslaugų teikimu tarp nario (-ių) ir lankytojo kai narys naudojosi mokama ar nemokama „keliautojams.lt“ tinklalapio reklama, yra tik narių ir vartotojų atsakomybė. Tokia reklama negali būti laikoma „keliautojams.lt“ rekomendacija. Be to, jūs sutinkate, kad „keliautojams.lt“ neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl tokių sandorių įvykimo per mūsų svetainę.

NUORODOS
„keliautojams.lt“ arba bet kuri trečioji šalis gali pateikti nuorodas į kitas svetaines. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame atsakingi už tokių išorinių svetainių prieinamumą ir nesame atsakingi ar atsakingi už bet kokį turinį, produktus, reklamą ar bet kokią kitą medžiagą, esančią ar prieinamą iš tokių trečiųjų šalių svetainių. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad „keliautojams.lt“ tinklalapis nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingas už bet kokią tokią žalą ar nuostolius, kurie gali būti susiję su bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų, teikimu per tokias nuorodas.

PRANEŠIMAI
„keliautojams.lt“  gali siųsti jums pranešimus, įskaitant pranešimus, susijusius su bet kokiais tinklalapio pakeitimais, įskaitant, bet neapsiribojant tokius kanalus kaip  el. paštas, SMS žinutes ar esant reikalui paskambinti paskyroje nurodytu tel. numeriu.

INFORMACIJA APIE PREKĖS ŽENKLĄ
„Lietuviai keliauja“ yra patentuotas prekės ženklas. Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudoti tinklalapio turinio, logotipo ir vardo be „keliautojams.lt“ sutikimo negalite. Bet koks atliekamas tinklalapio turinio, dizaino kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško tinklalapio savininko leidimo yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

AUTORIŲ TEISIŲ AR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS PAŽEIDIMO PAREIŠKIMAI IR PRANEŠIMO IR PROCEDŪRA
„keliautojams.lt“ gerbia kitų intelektinę nuosavybę, ir mes prašome, kad visi mūsų vartotojai darytų tą patį. Dėl atitinkamų aplinkybių ir savo nuožiūra „„keliautojams.lt“ gali išjungti ir (arba) nutraukti bet kurio naudotojo, nario kuris pažeidžia taisykles ir (arba) pažeidžia kitų teises, paskyras. Jei manote, kad jūsų verslo skelbimas buvo dubliuotas taip, kad tai galėtų būti laikoma autorinių teisių pažeidimu, arba manote, kad jūsų intelektinės nuosavybės teisės buvo kitaip pažeistos, turėtumėte mums pateikti šią informaciją:

 1. Elektroninį e. paštą, kuris prisistato dubliuoto skelbimo savininku;
 2. Intelektinės nuosavybės, kuri, jūsų manymu, buvo pažeista, aprašymas;
 3. Svetainės, kuri, kaip tvirtinate, pažeidė jūsų nuosavybę ir nuorodą į tokį puslapį ar skelbimą;
 4. Savo adresą, telefono numeris ir el. pašto adresą;
 5. Pareiškimas, kuriame tvirtinate, kad tariamas ir ginčijamas jūsų turinio naudojimas nėra autorizuotas savininko ar jo atstovų;

Ir galiausiai, pagal pažeidimo bausmę padarytas pareiškimas, kad jūsų pranešime nurodyta informacija yra teisinga ir tiksli ir kad jūs esate autorių teisių ar intelektinės nuosavybės savininkas, atstovas ar agentas, įgaliotas veikti autorių ar intelektinės nuosavybės savininko vardu.
Dėl „keliautojams.lt“ tinklalapyje autorinių teisių pažeidimo ar kitų intelektinės nuosavybės pažeidimų galima susisiekti el. paštu: info@keliautojams.lt

APIBENDIRINIMAS
Šios sąlygos ir taisyklės yra susitarimas, kuriuo reglamentuojamas mūsų Paslaugų naudojimas, pakeičiant bet kokią ankstesnę šių sąlygų ir taisyklių versiją. Be to, gali būti taikomos papildomos sąlygos, kai naudojate arba perkate kitas su „keliautojams.lt“, susijusias paslaugas, trečiųjų šalių turinį.

Teisiniai ginčai

1. Portalo savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo savininko buveinės vietą.